Pages - Menu

29 de maig del 2008

Els Ermassets del futur
Una glossa jo vull fer

a una tracalada d'al·lots
plens de deliri i forts
amb perfum de taronger

Són els fills dels Ermassets
que amb un nom esporlerí
comencen a fer camí
per esser homos condrets

Anirem fins a Son Pacs
Tossals Verds i Dragonera
Binifaldó i Cabrera
i a beure a la font del Prat

L'excursió: familiar
pensada perquè els menuts
puguin seure o estar ajaguts
si en cotxet volen pujar

Els valls de tota la serra
amb ells s'omplen de rialles
ells són el blat, no les palles
que assaonaran la terra

Les muntanyes amoroses
pel nins són molt estimades
i en esser contemplades
les fonts ploren tot gojoses

Lo nostre els feim estimar
i a n'aquesta tracalada
amb Mallorca abraçada
davant ells han de passar

Amb uns pares amorosos
ells tenen assegurat
tenir un cor ben temprat
i a la muntanya joiosos

Llarga vida ! Ermassets
llavor d'aquest petit poble
siau tan forts com el roure
per poder viure ben drets.

Primavera 2008
Antoni Bauçà