Pages - Menu

29 de maig del 2008

Benvinguda

Estimats companys:
Com a primer escrit, just volem donar la benvinguda a tots els que visitaràn aquesta web d'excursionisme, esperam mantenir-le oberta a totes les opinions, i mantenir-vos informats de lo que hem fet lo que feim i lo que pensam fer amb l'ajuda de tots.