Pages - Menu

5 d’octubre de 2014

Excursio pel Camí des Correu per a diumenge 12 d'octubre


Al passat diumenge 28 de setembre hi havia programada la sortida pel Camí des Correu fins a Banyalbufar però a causa de la pluja es va suspendre. Hem programat la sortida pel proper diumenge 12 d'octubre.

El lloc de trobada serà la Plaça de s'Ajuntament, davant l'església, a les 10 h. La tornada es realitzarà amb el bus de línea de les 17.15 hores, per tant, no es poden dur cans.
Camí des Correu

Comença a l'Església d' Esporles i acaba a la plaça de Banyalbufar

  • Recorregut: 10,3 km
  • Temps: 2,30 h
  • Desnivell: 300 m
  • Màxima altura: 447 m
  • Dificultat: $$


Coses interessants a veure: Aquesta Excursió sense cap dificultat es un Camí antic que unia els les vil·les d' Esporles i Banyalbufar, ha estat objecte de restauració i actualment es molt transitat - El poble d' Esporles la part antiga en carrerons estrets - Si es te temps ja que l' excursió es curta es pot visitar la Granja una finca antiga que es visita com a museu - El bosc amb els seus rotllos de carboner i forns de calç mos acompanyen i les vistes de la mar amb al Port des Canonge a baix i Na Foradada amb el Caragolí mos fan veure el blau del cel - La Cantera abandonada de guix de Son Senutges ens fa pensar amb altres temps, ara es mes barato dur-lo qui sap per ventura de la Xina,- La Font de Son Creus a on es pot veure als fons de la mina la quantitat de calç que tenen les nostres aigües amb la seva piqueta d' aigua fresca ens reconforta- Ja la baixada cap a Banyalbufar es tot un compendi per veure l' importància que tenia l' aigua a dins la vida de aquest poble sèquies i safareigs mos acompanyen amb la baixada - Els marges alts i ben fets ens fan veure l' importància del ofici de marger per guanyar pam a pam terra a on sembrar - Encara es podran veure qualque solc de tomatigueres drets i ben fets obres d'art dels hortolans durant molts d'anys les tomàtigues primerenques de Banyalbufar eren conegudes a tot arreu així com la Malvasia un vi que ara està en vies de recuperació - L' arribada al poble per carrerons i la plaça amb l ajuntament i l’església mos permeten refrescar-nos a uns dels cafès de la Villa.Fauna i flora: tords i ropits a l’hivern, cap ferrericos, pinsans, reietons, mel·leres ,Corbs, Xorigueres, busquerets, tot l’any i caçamosques , falcies, i cabots l’estiu. Qualque manada de cabres.Una mica d’olivar vora les cases i llavors pinar i alzinar tot el camí

Precaucions a prendre : CapDificultats per part dels propietaris: Cap.

Aigua- La Font de Son Creus

Refugis en cas de dificultats: No fan falta